Ring Meddelande

Tips för majsensilage

Hög ensilagekvalitet är grunden för en optimal mjölkavkastning. Vi tar upp alla viktiga åtgärdsfaktorer som styr produktionen av majsensilage till överlägsen foderkvalitet.

Skördetid+

Den optimala skördetiden är efter avslutad stärkelseavlagring i kärnorna. Majsen anses vara redo för ensilering när torrsubstansen i kärnorna har nått 56-60 % och när TS-halten i hela plantan ligger mellan 29 och 34 %.

Att skörda i rätt tid ger:

 • Optimala egenskaper för packning
 • Minskad känslighet för uppvärmning och mögel.
 • Minskad känslighet för bildning av Fusarium-toxiner.
 • Goda foderkvaliteter
Hacklängd+

Optimal hacklängd: 6-8 mm. Ju torrare materialet är desto kortare ska hacklängden vara.

En optimal hacklängd

 • underlättar packningen
 • minimerar energiförlusterna vid ensilering och uttag
 • ökar foderintaget
 • förbättrar smältbarheten (större kontaktyta för mikroorganismer i vommen)
Ensileringsmedel+

Genom att följa de grundläggande principerna för ensilering kan en effektiv fermenteringsprocess uppnås. Ensileringsmedel för en rad olika åtgärdskategorier kan ytterligare förbättra ensileringsprocessen.

Teknik för dosering+

LAB-produkter kan bara vara effektiva om de är exakt doserade. SCHAUMANNs doseringssystem garanterar en exakt applicering av alla BONSILAGE-produkter.

Packning+

Om syre kommer in i ensilaget orsakar det värmeåtgång och därmed förluster av både energi och TS. Ju bättre ensilaget är packat, desto mindre är risken att syre kommer in från luften vid uttag.

 • Åtgärder för optimal packning:
 • Lagerdjup för packning: 25-30 cm före ihoptryckning.
 • Långsam hastighet (2-3 km/h)
 • 2,5-4 bar däcktryck


Tumregler:

Traktorns vikt = Mottagningsmängd i ton grönmassa per timme / 4*

(* självgående hackar; för ensilagevagnar = 3)

Packning = 8 * DM [%] + 6

Täckning+

Se till att ensilaget täcks på lämpligt sätt så snart packningen är klar.

 • Syrebarriären ska fästas direkt på ensilaget (styrka: 40-50 μ).
 • Huvudplasten för ensilaget måste vara gastät (hållfasthet: 150-250 μ).
 • Ensilagenät skyddar ensilageplasten mot mekaniska skador och ger extra vikt.
 • silosandpåsar som extra vikter för att få en bra passform. Med hjälp av sandsäckar för ensilage kan lufttäta barriärer skapas med 5 meters mellanrum för att förhindra att luft tränger in vid siloytorna.
 • Sidoväggarna täckas med sidoväggsplast.

Mellantäckning rekommenderas vid försenad ensilering (över 6 timmar).

Silo öppningen+

För att undvika värmeåtgang bör uttaget vara minst 2 m per vecka.

Hur man förhindrar återuppvärmning

 • Skapa smala sommarsilos med mindre öppningsyta
 • Se till att silon är placerad i riktning från den mest förekommande vindriktningen.
 • Ta bort så lite ensilageplast som möjligt i förväg.
 • Beräkna längden på silon och uttaget av silon utifrån besättningens storlek.
 • Optimera tekniken för uttagning