Ring Meddelande
Hand in frischer Maissilage
Speed

Bonsilage Speed M

Specialicerad för en snabbare mognadsperiod i silon

Den specifika kombinationen av homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakteriestammar (LAB) säkerställer intensiv jäsning i ensilaget under de första veckorna av ensileringsprocessen. Stammen Lactobacillus diolivorans förkortar mognadstiden för ensilage till två veckor med de lägsta förlusterna och det högsta energiinnehållet. Ensileringsmedlet skyddar mot värmeåtgång och förbättrar den aeroba stabiliteten. Lactobacillus diolivorans är en helt ny heterofermentativ mjölksyrabakteriestam utvald av SCHAUMANN med en unik metabolism och synergistisk effekt.

Speed

BONSILAGE SPEED M

Användningsområde+
  • Ensilage av majs och helsäd med 25-45 % TS.
Lägsta lagringstid +
  • 2 veckor
BONSILAGE SPEED M
Snabb produktion av ättiksyra
Snabb produktion av ättiksyra

BONSILAGE SPEED M

  • säkerställer en intensiv fermentation under de första veckorna
  • skyddar mot värmeåtgång
  • förbättrar den aeroba stabiliteten redan efter 14 dagars silomognad
  • L. diolivorans: Den enda EU-godkända stammen av denna typ med en innovativ, hittills okänd metabolism.