Ring Meddelande

Juridisk information

Information enligt § 5 i den tyska telemedielagen (TMG):

H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4

25421 Pinneberg

Företrädd av:

Verkställande direktör Dr. Martina Gorniak

Verkställande direktör Dr. Wilhelm Weisthoff


Kontakta:

Telephone: +49 4101 218 2000

Telefax: +49 4101 218 2299

Email: Kontakt

Registrera en post:

Inskrivning i handelsregistret

Registrerande domstol: Amtsgericht Pinneberg

Handelsregisternummer: HRB 3434 PI

Moms-ID-nr.

Momsnummer enligt § 27 a i den tyska mervärdesskattelagen: DE 811174807

Ansvarig för innehållet i enlighet med § 55, punkt 2 i det tyska avtalet om radio- och tv-sändningar (RstV):

Union Agricole Holding AG
Styrelse: Dr. Hermann Pricker (Ordförande), Dr. Edmund Mathies, Gerald Jandrisovits, Dr. Johann Hammerer
Ordförande i tillsynsnämnden: Olivier M. Seiller
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg

Bilder:

  • Fotolia
  • Landpixel
  • c.i.a.green
  • V. Hämmerling
  • Countrypixel - stock.adobe.com
  • Wolfgang Jargstorff - stock.adobe.com
  • oticki - stock.adobe.com
  • Dusan Kostic - stock.adobe.com
  • Ruud Morijn - stock.adobe.com

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7 punkt 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning.

Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.