Ring Meddelande
Homepage Banner N

BONSILAGE FIT.

Mätbart förbättrad kondition hos korna.

80 % av alla sjukdomar hos mjölkkor uppstår under kalvning. Detta beror på ett energiunderskott som leder till ämnesomsättningsstörningar och andra sjukdomar. BONSILAGE FIT optimerar energiegenskaperna i ditt ensilage och ger hög aerob stabilitet.

Foderrelaterade sjukdomar som acidos och ketos kan påverkas genom att använda ensileringsmedel. Bildandet av glukoplastiska komponenter, t.ex. propylenglykol, underlättar kornas ämnesomsättning i början av laktationen vilket ger en mätbart förbättrad kondition.

BONSILAGE FIT

Ensileringsmedlet i BONSILAGE FIT sortimentet optimerar energiegenskaperna hos ditt ensilage och säkerställer hög aerobisk stabilitet.