Ring Meddelande
Grasernte
Speed

Bonsilage Speed G

Specialicerad för en snabbare mognadsperiod i silon

Den specifika kombinationen av homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakteriestammar (LAB) säkerställer intensiv jäsning i ensilaget under de första veckorna av ensileringsprocessen. Stammen Lactobacillus diolivorans förkortar mognadstiden för ensilage till två veckor med de lägsta förlusterna och det högsta energiinnehållet. Ensileringsmedlet skyddar mot värmeåtgång och förbättrar den aeroba stabiliteten. Lactobacillus diolivorans är en helt ny heterofermentativ mjölksyrabakteriestam utvald av SCHAUMANN med en unik metabolism och synergistisk effekt.

Även lämpligt för ekologiskt produktion

Speed

BONSILAGE SPEED G

Användningsområde+
  • Ensilage av gräs, klöverblandning och foderråg med 28-50 % TS.
Lägsta lagringstid +
  • 2 veckor
BONSILAGE SPEED G
Snabb produktion av ättiksyra ger aerobiskt stabilt ensilage redan 14 dagar efter ensilering
Snabb produktion av ättiksyra ger aerobiskt stabilt ensilage redan 14 dagar efter ensilering

Bonsilage Speed G

  • säkerställer en intensiv fermentation under de första veckorna
  • skyddar mot värmeåtgång
  • förbättrar den aeroba stabiliteten redan efter 14 dagars silomognad
  • L. diolivorans: Den enda EU-godkända stammen av denna typ med en innovativ, hittills okänd metabolism.