Ring Meddelande

Tips för ensilering

Gårdar som är lönsamma och framgångsrika strävar efter att få en hög avkastning från varje djur med minimala förluster. Korrekt hantering av ensilage spelar en viktig roll i detta sammanhang.


Till tips för ensilering av gräs

Till tips för ensilering av majs