Ring Meddelande
Grasernte
Fit

Bonsilage Fit G

Speciellt utvecklad för att förbättra konditionen hos korna

Den specifika kombinationen av homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakteriestammar (LAB) säkerställer ett speciellt anpassat fermenteringsmönster av mjölksyra, ättiksyra och propylenglykol i ensilage. Detta främjar mjölkkors ämnesomsättning och kondition och minskar risken för ketos och acidos. God smältbarhet, hög smaklighet och god proteinkvalitet är resultatet av den homofermentativa tidiga jäsningsfasen under ensileringen. Den höga aktiviteten hos L. buchneri förhindrar återuppvärmning och förbättrar den aeroba stabiliteten.

Även lämpligt för ekologiskt produktion

Fit

BONSILAGE FIT G

Användningsområde+
  • Gräs- och klöverensilage med 28-50 % TS.
Lägsta lagringstid +
  • 8 veckor
BONSILAGE FIT G
BONSILAGE FIT G bildar propylenglykol och förbättrar konditionen hos korna.
BONSILAGE FIT G bildar propylenglykol och förbättrar konditionen hos korna.

Bonsilage Fit G

  • främjar ämnesomsättningen och konditionen hos mjölkkor och gödningstjurar
  • förhindrar värmeåtgång
  • förbättrar den aeroba stabiliteten
  • hög smältbarhet, god smak och hög proteinkvalitet