Ring Meddelande

Praktisk erfarenhet

Ta del av lantbrukares erfarenheter av ensileringsmedel från BONSILAGE FIT-sortimentet.

Bröderna Litz: Hög mjölkavkastning från foder och extra propylenglykol

Hansjörg och Florian Litz driver ett familjejordbruk i Wolpertswende, Tyskland, där de har 90 mjölkkor med ungdjur. Deras gård i distriktet Ravensburg nära Bodensjön ligger vid foten av Alperna, på en höjd av 500-600 meter.

Tack vare den höga nederbörden kan Litz GbR ta mellan 5 och 6 skördar per år från sina gräsmarker. Gödslingsintensiteten är anpassad till ett intensivt utnyttjande av gräsmarkerna. Gårdens driftledare förlitar sig på den höga kvaliteten på GREENSTAR-blandningar för reparation och återinsådd.

De lägger särskild vikt vid att uppnå hög avkastning med så mycket högkvalitativt gräsensilage som möjligt, eftersom de strävar efter att hålla andelen inköpt foder under 35 % av den totala foderransonen. Hansjörg och Florian Litz uppnår sitt mål med en högkvalitativ första skörd.

Tillsammans med SCHAUMANNs specialistkonsult Fabian Rehm väljer de rätt BONSILAGE-ensilagetillsats för sina ändamål och behov. "Det handlar om stabila och smakrika ensilage", säger de. "Genom att använda BONSILAGE FIT G får våra djur en extra ranson av propylenglykol."

När de började utfodra gräsensilage som behandlats med BONSILAGE FIT G ökade besättningens avkastning till 10 000 kg mjölk per ko och år. Korna får en betydligt bättre energiförsörjning, särskilt under de första 100 dagarna av laktationen. Deras brunstcykler har också förbättrats. Kalvningsintervallen ligger för närvarande på mycket goda 370 dagar.


Fragner-gården

"Vi behandlade vår första skörd med BONSILAGE FIT. Skörden försenades på grund av vädret vilket innebar att dess fodervärde faktiskt låg under genomsnittet. När vi sedan utfodrade ensilaget till våra kor accepterade de det ändå mycket bra och producerade mer mjölk. Vi var förvånade över detta resultat. Vi hade inte heller några problem alls med ketos eller acidos, och till och med kolostrumproducerande kor fick en bra start på sin laktation. När vi sedan lät analysera fermenteringsparametrarna visade det sig att ensilaget innehöll 3 % propylenglykol. Detta gjorde det förstås uppenbart varför korna producerade så mycket mjölk och var så välmående"