Ring Meddelande
Homepage Banner N

BONSILAGE SPEED.

Mätbart snabbare ensilering.

Utfodra ett energirikt ensilage med mycket god aerob stabilitet eft er bara två veckor? BONSILAGE SPEED gör detta möjligt: med det nya ensileringsmed let Lactobacillus diolivorans, som SCHAUMANN har ensamrätt på. Detta förhindrar konsumtionsreducerande aeroba fördärvningsprocesser, värmeåtgång och sekundär jäsning. Ett högt foderintag garanteras därför även vid tidig öppning, vilket gör att du kan vara mer flexibel när det gäller foderanvändning.

BONSILAGE SPEED

BONSILAGE SPEED-produkterna kortar ner mognadstiden i silon till två veckor med minimala förluster och maximalt energi-innehåll till följd.