Ring Meddelande
Grasernte
Basic

Bonsilage Alfa

Ensileringsmedel för lusern och klöverblandning

Kombination av homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakteriestammar (LAB) gör de annars svårensilerade lucern och klöverblandningarna mer lättensilerade. De homofermentativa LAB L. paracasei och L. plantarum delar upp fruktaner och sänker därmed pH-värdet på ett tillförlitligt, snabbt och hållbart sätt. Den homofermentativa LAB Lc. lactis, som är känd för att hämma clostridiumtillväxt, minskar risken för smörsyrejäsning. Den heterofermentativa L. buchneri ser till att måttliga mängder ättiksyra och propandiol frigörs och ger därmed ett bättre skydd mot värmeåtgång.

Basic

BONSILAGE ALFA

Användningsområde+
  • Ensilage av lusern och klöverblandning mellan 30-45 % TS.
Lägsta lagringstid +
  • 8 veckor
BONSILAGE ALFA
Testresultat med lusernensilage
Testresultat med lusernensilage

Bonsilage Alfa

  • sänker pH-värdet permanent
  • hämmar clostridium
  • bevarar proteinhalten
  • förbättrar den aeroba stabiliteten
  • minimerar torrsubstansförlusterna