Ring Meddelande
Homepage Banner N

BONSILAGE BASIC.

Mätbart förbättrad foderkvalitet i ensilage.

BONSILAGE-produkterna inom BASIC-gruppen optimerar fermenteringsprocessen och ensilagestabiliteten och förbättrar därmed foderets prestanda. BONSILAGE-produkterna ökar mängden nedbrytbart protein (UDP) i ensilaget, vilket gör att man kan spara in på andra proteinkällor t.ex. sojamjöl och rapsmjöl. Produktgruppen BASIC består av sex olika ensileringsmedel för optimal kontroll av fermenteringsprocessen. De bakteriestammar som används är särskilt utvalda utifrån skördesituationen.