Ring Meddelande
Hand in frischer Maissilage
Basic

Bonsilage Mais

Boostar ensileringsprocessen och ökar därmed chansen att lyckas med ensileringen.

Kombination av homo- och heterofermentativa mjölksyrabakterier som är särskilt sammansatta för majs och helsädesensilage för en stabil fermenteringsprocess. Högre aerob stabilitet genom kontrollerad produktion av ättiksyra. BONSILAGE MAIS förbättrar också näringsämnenas smältbarhet och ökar därmed fodrets energitäthet. I alla försök har en genomsnittlig ökning av energiinnehållet på +0,27 MJ NEL/kg torrsubstans påvisats.

Basic

BONSILAGE MAIS

Användningsområde+
  • Majsensilage med 28-35 % TS.
  • Helsädesensilage med 30-40 % TS.
Lägsta lagringstid +
  • 8 veckor
BONSILAGE MAIS
BONSILAGE MAIS förbättrar näringsämnenas smältbarhet.
BONSILAGE MAIS förbättrar näringsämnenas smältbarhet.

Bonsilage Mais

  • förbättrar smältbarheten
  • förbättrar energitätheten
  • Betydligt bättre stabilitet vid utfodring från exempelvis ett plansilofack
  • Specifikt fermenteringsmönster för majsensilage och helsädesensilage.