Ring Meddelande
Mähdrescher bei Maisernte
Basic

Bonsilage GKS

Stabil ensilering av okrossad sp annmål och helkornsmajs

Denna specialiserade ensileringstillsats kombinerar homofermentativa och heterofermentativa mjölksyrabakterier för ensilering och lagring av fullkornsmajs i lufttäta tornsilos. BONSILAGE GKS intensifierar mjölksyrafermenteringen jämfört med obehandlat ensilage. Genom produktion av ättiksyra förhindras jäst- och mögelutveckling, den aeroba stabiliteten ökar liksom smakligheten medan torrsubstansförlusterna minskar.

Basic

BONSILAGE GKS

Användningsområde+
  • Ensilage av okrossad spannmål och majs upp till 70% TS i lufttäta spannmålsilos.
Lägsta lagringstid +
  • 12 veckor
BONSILAGE GKS
Fermenteringsprofil under ensilering av BONSILAGE GKS behandlat och obehandlat ensilage.
Fermenteringsprofil under ensilering av BONSILAGE GKS behandlat och obehandlat ensilage.

Bonsilage GKS

  • förbättrar den aeroba stabiliteten
  • minimerar förlusterna av torrsubstans
  • ökar smakligheten
  • säkerställer en effektiv omvandling av svårtillgängligt växtsocker
  • hämmar jäst och mögel