Ring Meddelande

Praktiska erfarenheter av BONSILAGE SPEED

Ta del av lantbrukares erfarenheter av ensileringsmedel från BONSILAGE SPEED-sortimentet.

Engel GbR: Minskning av proteininköp med BONSILAGE-ensileringsmedel

Christian och Joachim Engel driver sin mjölkgård i Mörschied (Rheinland-Pfalz) med 115 kor plus rekrytering som tredje generationens familjeföretag i Hunsrück, en typisk lågfjällsregion på över 400 meters höjd. Eftersom denna region är måttligt lämpad för majsodling och majsavkastningen kan variera kraftigt, bygger planeringen av grovfoder huvudsakligen på naturliga betesmarker. Bröderna Engel värderar fermenteringskvaliteten hos gräsensilage särskilt högt, eftersom den är avgörande för att man ska kunna uppnå en framgångsrik och hög prestanda från stapelfoder.


På gården skördas gräset ungefär var fjärde till femte vecka. Med cirka 10 ton torrsubstans per hektar ligger avkastningen långt över genomsnittet för regionen. Lämplig ensilagehantering är vårt viktigaste verktyg i foderproduktionen. Dirk Baumgart, vår specialiserade SCHAUMANN konsult, hjälper oss att välja rätt ensileringsmedel. Att använda rätt klipphöjd för att undvika kontaminering och att anpassa hastigheten på inkommande foder till packningshastigheten är bara två av flera viktiga justeringar som kan göras", säger bröderna Engel.


Engel GbR behandlar sitt gräsensilage med BONSILAGE SPEED G, och produkten imponerar med mycket hög aerob stabilitet och optimal bekämpning av jäsningsskadegörare även efter mycket kort ensilagemognad. Ensilagekvaliteten, som ligger över genomsnittet, bidrar till ett mycket högt foderintag på 20-21 kg per djur och dag. Andelen inköpt kraftfoder på gårdenär 35% TS i foderstaten som är optimerad för högpresterande idisslare. Detta återspeglas i kornas genomsnittliga årliga avkastning på mer än 10 000 kg mjölk med 4,1 % fett och 3,35 % protein.


De två driftledarna är särskilt stolta över den låga andelen inköpt proteinfoder: "Mätt i torrsubstansintag använder vi endast 15 % inköpt protein. Genom att genomföra långsiktiga betesförbättringar och använda BONSILAGE-ensileringsmedel kan vi utnyttja grovfodret från vår gård optimalt."


Gudrun Bock, Klevenhof

Gudrun Bock och hennes man Claus driver en mjölkgård med 100 kor i Nübbel i SchleswigHolstein: "Vi deltog i BONSILAGE SPEED-försöken eftersom vi öppnar vårt ensilage relativt tidigt. Med BONSILAGE SPEED kan vi göra det redan efter 14 dagar. Det sker ingen uppvärmning eller mögelbildning. Fodret luktar gott och accepteras mycket väl av korna. Det var det som verkligen övertygade oss om att BONSILAGE SPEED var rätt väg att gå."