Ring Meddelande

Praktiska erfarenheter av BONSILAGE BASIC

Ta del av lantbrukares erfarenheter av ensileringsmedel från BONSILAGE BASIC-sortimentet.

Reinhard Müller, Jüterborg Agrariska kooperativ eG

"Vi började optimera vårt grovfoder i 2002. En av de viktigaste åtgärderna var att börja använda BONSILAGE och att förbättra ensilagehanteringen. Sedan vi började använda BONSILAGE PLUS och BONSILAGE FORTE har vi kunnat öka andelen gräsensilage i fodergivorna avsevärt. Foderintaget har förbättrats eftersom det inte längre blir någon uppvärmning av ensilaget. Både proteininnehållet och kvaliteten är högre, och våra kor äter mer konstant. Vi har kunnat öka mjölkavkastningen avsevärt, från 8 600 kg/ko år 2002 till 10 122 kg/ko nu med 4,37 % fett och 3,57 % protein."