pozvati kontakt
Hand in frischer Maissilage
Basic

Bonsilage Mais

Pojačivač za uspjeh u proizvodnji silaže

Kombinacija homo- i heterofermentativnih bakterija mliječno- kiselinskog vrenja posebno usklađenih za silažu kukuruza i silaže cijelih biljaka žitarica za stabilan proces vrenja. Veća aerobna stabilnost kroz kontroliranu proizvodnju octene kiseline. BONSILAGE MAIS također poboljšava probavljivost hranjivih tvari, čime se povećava energetska gustoća stočne hrane. U svim pokusima pokazalo se prosječno povećanje energetskog sadržaja od +0,27 MJ NEL/kg suhe tvari.

Basic

BONSILAGE MAIS

Tekući i granulat
raspon primjene+
  • Silaže kukuruza cijele biljke s 28-35% ST
  • Silaže cijelih biljaka žitarica s 30-40% ST
minimalno razdoblje zrenja+
  • 8 tjedana
BONSILAGE MAIS
BONSILAGE MAIS poboljšava probavljivost hranjivih tvari.
BONSILAGE MAIS poboljšava probavljivost hranjivih tvari.

Bonsilage Mais

  • poboljšava probavljivost
  • poboljšava gustoću energije
  • značajno bolja stabilnost na presjeku silosa
  • posebna slika kiselina vrenja za silažu kukuruza i WCS