pozvati kontakt
Grasernte
Basic

Bonsilage Alfa

Poseban dodatak za silaže lucerne i trave+ djeteline

Kombinacija sojeva homofermentativnih i heterofermentativnih bakterija (LAB) za lucernu i trave+ djeteline koje se teško siliraju s udjelom suhe tvari od 25-45%. Homofermentativni LAB L. paracasei i L. plantarum cijepaju fruktane i tako pouzdano, brzo i održivo snižavaju pH- vrijednosti. Homofermentativni LAB Lc. lactis, za koji je poznato da izravno inhibira klostridije, smanjuje rizik od stvaranja maslačne kiseline. Heterofermentativna L. buchneri osigurava oslobađanje umjerenih količina octene kiseline i propandiola i time pruža bolju zaštitu od naknadnog zagrijavanja.

Basic

BONSILAGE ALFA

Tekući
raspon primjene+
  • Silaže od lucerne i trave+djeteline između 30-45% ST
minimalno razdoblje zrenja+
  • 8 tjedana
BONSILAGE ALFA
Rezultati ispitivanja sa silažom lucerne
Rezultati ispitivanja sa silažom lucerne

Bonsilage Alfa

  • trajno snižava razinu pH
  • inhibira klostridije
  • štiti sadržane proteine
  • poboljšava aerobnu stabilnost
  • minimizira gubitke suhe tvari