pozvati kontakt
Homepage Banner N

BONSILAGE FIT.

Mjerljivo poboljšanje fitnesa krava.

80 % svih oboljenja mliječnih krava dešava se u periodu oko teljenja. Osnova za takvu pojavu: energetski deficit koji vodi ka metaboličkim poremećajima i drugim bolestima. BONSILAGE FIT optimira energetska obilježja Vaših silaža i brine za njihovu visoku aerobnu stabilnost. Primjenom silažnih inokulanata utječemo na hranidbeno ovisne bolesti kao što su acidoza i ketoza. Izgradnja glukoplastičnih tvari kao što je propilenglikol olakšava metabolizam krave na početku laktacije– za mjerljivo veći kravlji fitnes.