pozvati kontakt

Savjeti za silažu trava

Visoka kvaliteta silaže temelj je optimalne proizvodnje mlijeka iz voluminoze. Naš servis se bavi svim glavnim čimbenicima upravljanja koji su uključeni u proizvodnju silaže trava vrhunske kvalitete.

Održavanje travnjaka+

Učinkovito održavanje travnjaka uključuje:

 • niveliranje i valjanje
 • odgovarajuću gnojidbu
 • redovitu ponovnu sjetvu u proljeće ili jesen

Intenzivno korištenje, kasni otkosi, štete od zimskih uvjeta, štete uzrokovane glodavcima, gaženje i tragovi guma, na primjer, mogu biti razlog nepoželjnih plješina. I prinosi ST i koncentracije energije se postupno smanjuju tijekom vremena. Redovita ponovna sjetva mješavinama trava i mahunarki iz SCHAUMANN GREENSTAR asortimana osigurava visoku kvalitetu travnjaka.

Vrijeme košnje+

Optimalno vrijeme košnje je neposredno prije vlatanja trave glavne kulture (sadržaj sirove vlaknine ≤ 24 % u ST). Nakon tog vremena, i probavljivost i unos hrane postupno opadaju zbog povećanja taloženja lignina. Rani prvi otkos predstavlja osnovu za visoku kvalitetu svih sljedećih otkosa.

Visina košnje+

Minimalna visina košnje je 8 cm (lucerna: 10-12 cm), ali se može povećati ovisno o uvjetima usjeva i populaciji glodavaca.

Ova minimalna visina košnje:

 • potiče brzi ponovni rast trave
 • smanjuje onečišćenje krme i time povećava sadržaj energije
 • smanjuje unošenje neželjenih spora
 • spriječava nestajanje poželjnih trava zbog nedovoljne visine košnje – nedovoljne visine košnje mogu uzrokovati gubitak poželjnih trava.
Provenjavanje+

Održavanje vremena provenjavanja na 28-35% ST tj. što je moguće kraće ležanje na polju, predstavlja osnovu za optimalno siliranje s malim gubicima i velikim konzumom te krme. Pretjerano vlažne silaže rezultiraju vrenjem maslačne kiseline, dok se pretjerano suhe silaže teško zbijaju i stoga se kvare. Odgovarajuća ugaženost se više ne može postići iznad 45-50% ST.

Trajanje provenjavanja+

Trajanje provenjavanja treba ograničiti na manje od 24 sata kako bi se gubici energije sveli na najmanju moguću mjeru, jer svaka dodatna noć na polju zbog disanja biljne mase uzrokuje gubitke šećera.

Kratko vrijeme provenjavanja:

 • smanjuje gubitke disanja, razgradnje i ispiranja
 • spriječava gubitak ugljikohidrata i promiče prikladnost usjeva za siliranje
 • smanjuje proteolizu i poboljšava kvalitetu proteina
 • poboljšava gustoću energije i probavljivost
Duljina sječke+

Optimalna duljina sječke za silažu trava: 15-40 mm. Prekomjerna duljina usitnjavanja i veće količine sirove vlaknine otežavaju ugaženost, stoga se preporučuje kraća duljina sječke.

Optimalna duljina sječke neophodna je za:

 • precizna ugaženost, učinkovito korištenje silosa i smanjenje gubitaka
 • poboljšana probava biljnih stanica i tako intenzivnije i brže vrenje mliječne kiseline
 • smanjena izmjena plinova nakon otvaranja silosa i tako smanjeni rizik naknadnog zagrijavanja
 • poboljšani unos hrane
Dodaci za silažu+

Učinkoviti proces vrenja promiče se pridržavanjem temeljnih načela siliranja i može se dodatno poboljšati primjenom silažnih dodataka za niz kategorija djelovanja.

Tehnologija doziranja+

LAB proizvodi mogu biti učinkoviti samo ako su precizno dozirani. SCHAUMANN sustavi za doziranje osiguravaju preciznu primjenu bilo kojeg proizvoda BONSILAGE.

Ugaženost+

Ulazak kisika u hrpu uzrokuje naknadno zagrijavanje, a time i gubitke energije i ST. Što je silaža bolje zbijena, manje kisika može ući kroz presjek silosa.

Mjere za optimalnu ugaženost:

 • maksimalna debljina slojeva gaženje 15-20 cm
 • s povećanjem sadržaja sirove vlaknine i suhe tvari, debljina sloja je tim manja
 • tlak u gumama najmanje 2 bara i što je moguće viši
 • bez dvostrukih guma
 • maksimalna brzina kod gaženja 3-4 km/h
 • gaziti od početka, jer inače učinak ostaje površinski
 • bez pretjeranog gaženja prema kraju siliranja, jer to može uzrokovati učinak pumpanja zbog vraćanja silaže

Osnovna pravila:

Težina traktora za sabijanje = brzina ulaska mase u t Svj.M na sat / 4*

(* za krmne kombajne; za prikolice za silažu = 3)

Zbijenost = 3,5 * ST [%] + 90

Pokrivanje+

Osigurajte da je silaža pravilno zatvorena čim je gaženje završeno.

 • barijera za kisik ( prijanjajuća folija) prianja izravno na silažu (debljina: 40-50 μ)
 • glavna silažna folija mora biti nepropusna za plin (debljina: 150-250 μ)
 • silažna mreža štiti folije od mehaničkih oštećenja i daje dodatnu težinu
 • vreće s pijeskom za silažu kao dodatni utezi za čvrsto prianjanje. Vreće s pijeskom za silažu omogućuju stvaranje nepropusnih barijera u razmacima od 5 m kako bi se spriječio ulazak zraka u smjeru otvaranja silosa.
 • bočne zidove treba prekriti folijom za bočne zidove, gdje je to primjenjivo
Presjek silosa+

Minimalna tjedna stopa korištenja trebala bi biti 2 m kako bi se izbjeglo naknadno zagrijavanje. Strojevi koji se koriste za izuzimanje silaže trebaju držati presjek silosa što je moguće netaknutijim kako bi se minimizirao ulazak zraka.

Kako spriječiti naknadno zagrijavanje:

 • napravite ljetne silose s manjim površinama presjeka silosa ( lica silosa)
 • osigurajte da lice silosa nije u smjeru prevladavajućeg vjetra
 • unaprijed uklonite što manje folije
 • izračunajte duljinu silosa i optimirajte izuzimanje prema veličini stada
 • optimirajte tehnologiju izuzimanja