pozvati kontakt

Rješavanje problema sa silažom u travnim silažama

travnim silažama
travnim silažama

Postoji mnogo mogućih razloga zašto se travna silaža može zagrijati, biti pod utjecajem plijesni ili ne može pravilno fermentirati. Sljedeće stranice pomažu Vam u analizi slabih točakai u upravljanju silažom i pomažu Vam identificirati potencijalne uzroke a time i rješenja.

Naknadno zagrijavanje/plijesan odmah ispod folije+

Mogući uzroci

 • rupe u silažnoj foliji, npr. uzrokovane pticama ili miševima
 • nedovoljna jačina silažne folije
 • nema barijere za kisik
 • nema poprečnih vreća s pijeskom

Rješenja

 • koristite barijeru za kisik
 • koristite glavnu silažnu foliju debljine najmanje 150 µ
 • za zaštitu od mehaničkih oštećenja koristite zaštitnu mrežu
 • koristite vreće s pijeskom kao poprečne linije na površini silaže kako biste spriječili ulazak zraka
Naknadno zagrijavanje/plijesan na gornjem dijelu presjeka silosa+

Mogući uzroci

 • neadekvatna ugaženost
 • stope sakupljanja (duljina sječke, visina slojeva za gaženje) i geometrija silosa (tj. veličina silosa) ne odgovaraju
 • pogrešna tehnika izuzimanja i prenatrpanost silosa: rahli, grubi presjek silosa

Rješenja

 • poboljšajte ugaženost: smanjite brzinu sakupljanja po jedinici vremena ako površina silosa nije dovoljno velika
 • izbjegavajte "ripping" tehnike berbe
Podgrijavanje/plijesan oko 20 cm ispod površine+

Mogući uzroci

 • previše debeli slojevi gaženi na vrhu: tako se spriječava duboko zbijanje (maks. 30 cm, ovisno o gumama)
 • sloj silaže prekomjerno kontaminiran zemljom i prljavštinom
 • gornji sloj često ostaje nepromijenjen jer se hladi i stoga su temperature preniske za razvoj plijesni ili kvasca

Rješenja

 • maks. 15 – 20 cm dubine slojeva
 • maksimalno povećajte duboko zbijanje tijekom gaženja: maksimirajte tlak u gumama; izbjegavajte korištenje dvostrukih guma
 • žetva čiste silaže: izbjegavajte prenisko postavljanje kombajna, povećajte visinu rezanja
Podgrijavanje/plijesan u sredini silaže+

Mogući uzroci

 • previše suhi sloj podloge: stara, pretjerano uvenula ulazna masa
 • pretjerano debeli slojevi za gaženje
 • nedovoljno usitnjena masa

Rješenja

 • maks. 15 – 20 cm debeli slojevi za gaženje
 • izbjegavajte unošenje prezrelog i/ili pretjerano uvele mase u sredinu Vaše silaže: umjesto toga silirajte odvojeno (okrugle bale, četvrtaste bale, odvojeni silos) ili nanesite masu u tankim slojevima na samo dno silosa
Naknadno zagrijavanje/plijesan raspoređena nasumično+

Mogući uzroci

 • nedovoljno usitnjena ili raspoređena prezrela masa (u kombinaciji s neadekvatnim zbijanjem)
 • nehomogeno punjenje silosa, prisutnost šupljina, klizanje
 • neadekvatno upravljanje travnjacima, na pr. žetveni ostatak s prethodnog otkosa (livadna trava s grubim stabljikama)

Rješenja

 • prezrelu masu sjeckajte vrlo kratko (2 cm)
 • ravnomjerno napunite silose: izbjegavajte „šupljine“ nastale istovarom velikih količina biljne mase
 • spriječite proklizavanje vozila u siliranju na silaži vučom traktora za gaženje
 • izbjegavajte žetvu ostatka od prethodnog košenja: drljačom uklonite livadu s grubim stabljikama i odbacite tu masu
Naknadno zagrijavanje/plijesan oko rubova+

Mogući uzroci

 • nepravilno punjenje silosa (nagnuti vanjski rubovi): slabo zbijanje uz rubove
 • ulazak zraka ili vode, npr. ako se ne koristi bočna stijenka ili barijera za kisik

Rješenja

 • gaženje do zida silosa
 • koristite bočnu stijenku i barijeru za kisik
Silaža miriše na maslačnu kiselinu+

Mogući uzroci

 • visoka kontaminacija (sirovi pepeo) požnjevenog materijala zbog onečišćenja tlom ili kasne gnojidbe tekućim stajskim gnojem (prije žetve)
 • ekstenzivna gnojidba: nedostatak nitrata u biljkama kao prirodnog inhibitora rasta klostridija tijekom siliranja
 • silirani materijal je prevlažan: koeficijent fermentacije prenizak

Rješenja

 • higijena u žetvi, smanjite onečišćenje s tlom
 • prilagodite gnojidbu
 • revidirajte korišteni dodatak za silažu
Truli, sluzavi sloj na površini+

Mogući uzroci

 • rupe u silažnoj foliji, npr. uzrokovane pticama ili miševima
 • dugo kašnjenje u prekrivanju silaže
 • zračni džepovi između folije i silaže

Rješenja

 • pokrijte silažu čim je završeno gaženje
 • koristite barijeru za kisik
 • koristite glavnu silažnu foliju debljine najmanje 150 µ
 • za zaštitu od mehaničkih oštećenja koristite mrežu