pozvati kontakt
Grasernte

BONSILAGE. Lider na tržištu i inovacijama od 2000-te.

Svaki profesionalni proizvođač mlijeka zna da je kvaliteta osnovne krme odlučujući čimbenik za količinu mlijeka, održivo zdravlje životinja i stoga isplativu proizvodnju mlijeka.


SCHAUMANN već više od 20 godina podržava proizvođače mlijeka u proizvodnji savršenih silaža od trave i kukuruza uz dodatke za silažu BONSILAGE.


Potpuno nova generacija dodataka za silažu razvijena je na temelju intenzivnog istraživanja koje objedinjuje najnovije spoznaje o fiziologiji metaboličkih procesa životinja sa specijalističkim znanjem o hranidbi životinja i o bakterijama mliječno- kiselinskog vrenja koje su agregirane i rafinirane kroz desetljeća. Grupe proizvoda BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED i BONSILAGE FIT sada isporučuju jedinstvene inovativne dodatke za silažu koji su savršeno prilagođeni Vašim uvjetima žetve i hranidbe i posebno prilagođeni Vašim individualnim potrebama.

Dosen basic
BONSILAGE BASIC.
Mjerljivo poboljšana kvaliteta krme u silažama.

Proizvodi BONSILAGE unutar BASIC grupe optimiraju proces vrenja i stabilnost silaže, čime se poboljšava krmni učinak. Proizvodi BONSILAGE povećavaju količinu nerazgrađenih by-pass proteina (UDP) ...

više
Dosen speed
BONSILAGE SPEED.
Mjerljivo brže siliranje.

Hranidba silažama bogatim energijom? nakon samo dva tjedna? s vrlo dobrom aerobnom stabilnošću? BONSILAGE SPEED to čini mogućim: s novim sojem bakterije Lactobacillus diolivorans ...

više
Dosen fit
BONSILAGE FIT.
Mjerljivo poboljšanje fitnesa krava.

80 % svih oboljenja mliječnih krava dešava se u periodu oko teljenja. Osnova za takvu pojavu: energetski deficit koji vodi ka metaboličkim poremećajima i drugim bolestima. BONSILAGE FIT optimira ...

više