pozvati kontakt

Rješavanje problema sa silažom u kukuruznoj silaži

Rješavanje problema sa silažom kukuruza
Rješavanje problema sa silažom kukuruza

Postoji mnogo mogućih razloga zašto se kukuruzna silaža može zagrijati, biti pod utjecajem plijesni ili ne može pravilno fermentirati. Sljedeće stranice pomažu Vam u analizi slabih točakai u upravljanju silažom i pomažu Vam identificirati potencijalne uzroke a time i rješenja.

Naknadno zagrijavanje / plijesan odmah ispod folije+

Mogući uzroci

 • stope sakupljanja (duljina sječke, visina slojeva za gaženje) i geometrija silosa (tj. veličina silosa) ne odgovaraju
 • pogrešna tehnika izuzimanja i prenatrpanost silosa: rahli, grubi presjek silosa
 • prevelika brzina gaženja, neprikladna težina jedinice za sabijanje
 • prepunjen silos

Rješenja

 • poboljšajte zbijanje: smanjite brzinu sakupljanja po jedinici vremena ako površina silosa još nije dovoljno velika
 • izbjegavajte "ripping" tehnike berbe
 • brzina gaženja: max. 4 km/h
 • težina strojeva za gaženje = ulazna masa (t/h) / 4
Naknadno zagrijavanje /plijesan oko 20 cm ispod površine+

Mogući uzroci

 • predugo gaženje prema kraju punjenja: učinak pumpanja (kisik ulazi dok se očuvani ugljični dioksid istiskuje)
 • previše debeli sloj na vrhu mase: slabo zbijanje

Rješenja

 • maks. 15 – 20 cm dubljina slojeva
 • maksimalno povećajte duboko zbijanje tijekom gaženja: maksimirajte tlak u gumama; izbjegavajte korištenje dvostrukih guma
 • povećajte duljinu strništa na polju
Naknadno zagrijavanje /plijesan u sredini+

Mogući uzroci

 • previše suhi sloj ulazne mase: stari i suhi materijal
 • previše debeli sloj za gaženje
 • nedovoljno tretirana masa
 • nema međupokrivanja u slučaju odgođenog siliranja (osobito kod punjenja silosa tijekom nekoliko dana)

Rješenja

 • 15 – 20 cm debljine slojeva za gaženje
 • provjerite duljinu sječke
 • koristite međupokrivanje u slučaju odgođenog siliranja (također preko noći)
Naknadno zagrijavanje/ nasumično raspoređena plijesan+

Mogući uzroci

 • kasna žetva -> gljivice s polja
 • loša higijena terena, npr. pri kultiviranju strništa kukuruza
 • pretjerano debeli slojevi za gaženje
 • nehomogeno punjenje silosa; šupljine ili klizanje

Rješenja

 • smanjite zarazu poljskim gljivicama/kvascima: žetvu kukuruza napravite ranije
 • u jesen nasjeckajte i unesite u zemlju strnište kukuruza
 • maks. dubina sloja 15-20 cm
 • ravnomjerno napunite silose: izbjegavajte „šupljine“ nastale istovarom velikih količina biljne mase
 • spriječite proklizavanje vozila za žetvu na silaži povlačenjem traktora za sabijanje
Naknadno zagrijavanje/plijesan oko rubova+

Mogući uzroci

 • nepravilno punjenje silosa (nagnuti vanjski rubovi): slabo zbijanje uz rubove
 • ulazak zraka ili vode, npr. ako se ne koristi bočna stijenka ili barijera za kisik

Rješenja

 • gaženje do zida silosa
 • koristite bočnu stijenku i barijeru za kisik