Opbellen Bericht
Hand in frischer Maissilage

Marktleider en koploper op het gebied van innovatie sinds 2000.

Iedere professionele melkveehouder weet dat de kwaliteit van het basisrantsoen een beslissende factor is voor de melkopbrengst, duurzaam gezonde dieren en een daaruit voortvloeiende kostenefficiënte melkproductie.


SCHAUMANN ondersteunt melkveehouders al meer dan 20 jaar met perfecte gras- en maiskuilen dankzij de BONSILAGE-inkuilmiddelen.


Op basis van intensief onderzoek is een geheel nieuwe generatie inkuilmiddelen ontwikkeld, waarbij de meest recente inzichten betreffende de fysiologie van stofwisselingsprocessen van dieren zijn gecombineerd met gespecialiseerde kennis betreffende diervoeders en melkzuurbacteriën, die in de loop van tientallen jaren is verzameld en afgestemd. De productgroepen BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED en BONSILAGE FIT staan garant voor unieke innovatieve inkuilmiddelen die perfect kunnen worden aangepast aan uw oogst- en voeromstandigheden en aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.


Dosen basic
BONSILAGE BASIC.
Meetbaar betere kuilvoerkwaliteit.

De BONSILAGE-producten binnen het BASIC-assortiment optimaliseren het fermentatieproces en de kuilstabiliteit, waardoor de voederprestaties worden verbeterd. De BONSILAGE-producten zorgen voor een hogere hoeveelheid...

meer
Dosen speed
BONSILAGE SPEED.
Meetbaar korter inkuilproces.

Energierijk kuilvoer met een zeer goede aerobe stabiliteit na een inkuilproces van slechts twee weken? BONSILAGE SPEED maakt dit mogelijk: met het nieuwe kuiladditief, de stam Lactobacillus diolivorans, dat exclusief door SCHAUMANN...

meer
Dosen fit
BONSILAGE FIT.
Meetbaar verbeterde koegezondheid.

80% van de koeziekten treden op rondom het afkalven. Dit is te wijten aan een energietekort, dat leidt tot verstoringen van de stofwisseling en andere problemen. BONSILAGE FIT optimaliseert de energetische eigenschappen...

meer