Opbellen Bericht

Privacybeleid

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende aanwijzingen geven een beknopt overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website probleemloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die u in de colofon kunt vinden. U hebt ook het recht in om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt worden persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking betreffende de verantwoordelijke instantie

Die verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg

Telefoon: +49 (0) 4101 218 2000
E-Mail: dv@schaumann.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit kunt u vinden via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons, de site-beheerder, toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijderen

U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen hebt over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht gepubliceerde contactgegevens in de colofon voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mail.

3. Functionaris voor de gegevensbescherming


Wettelijk verplichte functionaris voor de gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Dr .Ekkehard Gefken
An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg

Telefoon: +49 (0) 4101 218 2410
E-Mail: dsb@schaumann.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen of in bepaalde gevallen cookies toestaat of wanneer u in het algemeen cookies wilt weren. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. de functie van het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in het privacybeleid apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referentie-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name de bewaarperioden, blijven onverminderd geldig.

Cookie toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De ontvanger van uw gegevens in de zin van Art. 13 Par. 1. e) DSGVO is Usercentrics GmbH. In het kader van de orderverwerking geeft onze website persoonsgegevens (toestemmingsgegevens) door aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, Duitsland, als orderverwerker.

Onder toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens verstaan:

Datum en tijd van het bezoek of de toestemming/weigering, apparaatinformatie, geanonimiseerd IP-adres.

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of de herroeping ervan aan u te kunnen toewijzen.

De gegevens worden verwerkt met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen (bewijsplicht overeenkomstig art. 7, lid 1, DSGVO) en de daarmee samenhangende documentatie van toestemmingen en dus op basis van art. 6, lid 1, onder c), DSGVO. Lokale opslag wordt gebruikt om de gegevens op te slaan. De toestemmingsgegevens worden 3 jaar bewaard of totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

De gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Nadere informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden is te vinden op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

U kunt de door u gemaakte selectie op elk moment wijzigen via deze link:

Open instellingen

5. Analysehulpmiddelen en reclame

etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg (Duitsland) voor de analyse van gebruiksgegevens. We maken niet standaard gebruik van cookies voor webanalyse. Bij gebruik van analyse- en optimaliseringscookies vragen we altijd vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u hiermee instemt, maken we gebruik van cookies die een statistische analyse van het bereik van deze website, een meting van het succes van onze online marketingmiddelen en testprocedures mogelijk maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld verschillende versies van ons online aanbod of bestanddelen ervan testen en optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. De cookies van etracker bevatten geen gegevens die tot een gebruiker te herleiden zijn.

De door etracker verzamelde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en vallen hierdoor onder de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen met betrekking tot gegevensbescherming. etracker is op dit vlak onafhankelijk getest en gecertificeerd met het Europees privacyzegel.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van art.6, lid 1, sub f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ons verzoek zoals bedoeld in de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisering van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien we veel waarde hechten aan de privacy van onze bezoekers, worden de gegevens die mogelijkerwijs naar een individu kunnen worden herleid, zoals IP-adres, registratie-id of apparaat-id zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch samengevoegd met andere gegevens dan wel aan derden doorgegeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen bovengenoemde gegevensbescherming. U ondervindt geen negatieve gevolgen van dit bezwaar.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij etracker kunt u hier vinden.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Bij reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd dat de bezoeker op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u in de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

6. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie

Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Bijvoorbeeld, ongeacht of je een video bekijkt, zal YouTube altijd een verbinding maken met het Google DoubleClick-netwerk..

Zodra je een YouTube-video begint af te spelen op deze website, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg hiervan wordt de YouTube-server op de hoogte gesteld van welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account terwijl je onze site bezoekt, stel je YouTube in staat om je surfpatronen direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat je een video hebt gestart, verschillende cookies op je apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaatfingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Onder andere zal deze informatie worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruikersvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen na het starten van een YouTube-video aanvullende gegevensverwerkingshandelingen worden geactiveerd die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig Art. 6(1)(f) AVG is dit een legitiem belang. Indien toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube gebruikersgegevens verwerkt, raadpleeg de YouTube-privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Gegevensprivacykader" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om te zorgen voor naleving van Europese normen voor gegevensbescherming voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf gecertificeerd onder het DPF is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active