Hívja Üzenet

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelmi áttekintés

Általános tájékoztató

Az alábbi tájékoztató segítségével egyszerűen áttekintheti, hogy mi történik az Ön személyes adataival, ha a weboldalunkra látogat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alkalmas az Ön személyének azonosítására. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a jelen szöveg alatti adatvédelmi nyilatkozatban találja.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős a jelen weboldalon végzett adatgyűjtésért?

Jelen weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségi adatai a honlapunk impresszum részében találhatók.

Hogyan történik az Ön adatainak gyűjtése?

Az Ön adatainak gyűjtése egyrészt azáltal történik, hogy Ön ezeket az adatokat megadja nekünk. Ez esetben például olyan adatokról lehet szó, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megad.

Információs rendszereink emellett automatikusan további adatokat is rögzítenek a honlapon tett látogatás során. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. az internetes böngésző, az operációs rendszer, illetve az oldal felkeresésének időpontja). Ezen adatok gyűjtése automatikusan történik, amint Ön belép a weboldalunkra.

Milyen célra használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részének gyűjtése azt a célt szolgálja, hogy biztosítsuk a weboldal hibátlan működését. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére szolgálhatnak.

Milyen jogok illetik meg Önt az adataival kapcsolatosan?

Ön bármikor jogosult díjmentes tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjeiről és céljáról. Jogában áll továbbá ezen adatainak helyesbítését, tiltását vagy törlését kérni. Ezzel kapcsolatban, valamint az adatvédelmet érintő további kérdései esetén bármikor felveheti a kapcsolatot velünk az impresszumban feltüntetett címen. Ezenkívül joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél.

Analitikai eszközök és harmadik felek eszközei

Weboldalunkon tett látogatása során az Ön böngészési magatartása statisztikailag kiértékelhető. Ez elsősorban cookie-k (sütik) és úgynevezett elemző programok alkalmazásával történik. Az Ön böngészési magatartásának elemzése anonim jellegű, vagyis a böngészési magatartás nem vezethető vissza az Ön személyéhez. Önnek módjában áll tiltakozni az elemzés ellen, vagy akár meg is akadályozhatja azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével. Ezzel kapcsolatos bővebb információkat az alábbi adatvédelmi szabályzatban talál.

Ön tiltakozhat az elemzés ellen. A tiltakozás lehetőségeiről a jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt.

2. Általános tájékoztatás és kötelező információk

Adatvédelem

A jelen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait a törvényben előírt adatvédelmi rendelkezésekkel, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban bizalmasan kezeljük.

Amikor ezt a weboldalt használja, a rendszer különböző személyes adatok gyűjtését végzi. A személyes adatok körébe olyan adatok tartoznak, amelyek alkalmasak az Ön személyének azonosítására. A jelen adatvédelmi nyilatkozat részletezi, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk azokat. Azt is tartalmazza, hogy ez hogyan és milyen célra történik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailben folytatott kommunikáció útján) végzett adatátvitel biztonsági rések következtében kockázattal járhat. Nincs mód teljes körű védelmet biztosítani az adatok harmadik fél általi hozzáférése ellen.

Tájékoztatás az adatkezelést végző szervről

Jelen weboldallal kapcsolatban az adatkezelést végzi:

H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg

Tel: +49 (0) 4101 218 2000
E-Mail: dv@schaumann.de

Az adatkezelő olyan természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok (pl. név, e-mail-cím, stb.) kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet elvégzése csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A korábban megadott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha ezt a szándékát közli velünk egy formai követelmények nélküli e-mailben. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti szervnél

Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett személyt panasztételi jog illeti meg az illetékes felügyeleti szervnél. Az adatvédelmi kérdések tekintetében illetékes felügyeleti szerv annak a szövetségi tartománynak a tartományi adatvédelmi biztosa, ahol a vállalatunk székhelye található. Az adatvédelmi biztosokat és elérhetőségi adataikat tartalmazó lista az alábbi linken érhető el: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy valamely szerződés teljesítése kapcsán általunk automatizált módon kezelt adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban saját maga vagy egy harmadik fél részére kikérje. Amennyiben Ön az adatoknak egy másik adatkezelő részére való közvetlen továbbítását kéri, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag kivitelezhető.

SSL- illetve TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak, például a számunkra, mint az oldal üzemeltetője számára Ön által küldött megrendelések vagy ajánlatkérések átvitelének védelme érdekében SSL- ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolat onnan ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” „https://”-re változik és a cím mellett egy lakat szimbólum jelenik meg.

Az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválása esetén az Ön által hozzánk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja megtekinteni.

Felvilágosítás, zárolás, törlés

A hatályos törvényi rendelkezések értelmében Önt megilleti az a jog, hogy bármikor díjmentes felvilágosítást kérjen a tárolt személyes adatairól, az adatok eredetéről, címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról; adott esetben Ön jogosult továbbá az illető adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatokat érintő további kérdései esetén bármikor felveheti a kapcsolatot velünk az impresszumban feltüntetett címen.

Reklámcélú levelek tiltása

Ezennel kifejezetten megtiltjuk, hogy az impresszumban kötelezően közzétett elérhetőségi adatokat olyan reklám- és tájékoztató anyagok küldésére használják fel, amelyeket nem a mi kifejezett kérésünk alapján küldenek. A weboldal üzemeltetői nyomatékosan fenntartják a jogot arra, hogy - pl. spam jellegű elektronikus üzenetekben kapott - kéretlen hirdetési anyagok küldése esetén jogi lépéseket tegyenek.

3. Adatvédelmi tisztviselő


Törvényileg előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk kinevezett adatvédelmi tisztviselője:

Bonnay Victor
Baji út 53
H-2890 Tata

Tel: +36 (34) 308-945
E-Mail: Kapcsolat

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Cookie-k (sütik)

A weboldalakon részben úgynevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A cookie-k nem tesznek kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k arra szolgálnak, hogy ajánlatunk böngészését felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A cookie-k az Ön számítógépén elhelyezett és a böngészőjében tárolt kisméretű szövegfájlok.

Az általunk használt cookie-k többsége ideiglenes, úgynevezett „munkamenet-cookie”. Amint Ön elhagyja weboldalunkat, ezek automatikusan törlődnek. Más cookie-k mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét, amikor következő alkalommal felkeresi oldalunkat.

Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy értesítést kapjon a cookie-k használatáról, és a cookie-kat csak egyes esetekben engedélyezze, vagy hogy a cookie-k elfogadását meghatározott esetekben vagy általánosságban kizárja, valamint hogy aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldal csak korlátozottan használható.

Az elektronikus kommunikációs műveletek végrehajtásához, vagy az Ön által használni kívánt egyes funkciók (pl. kosár funkció) biztosításához szükséges cookie-k az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében tárolásra kerülnek. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k elmentéséhez, hogy műszaki hibáktól mentes és optimálisan működő szolgáltatást tudjon nyújtani. Amennyiben egyéb (például az Ön böngészési szokásait elemző) cookie-k kerülnek mentésre, akkor azokra a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön kitérünk.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az úgynevezett szerver napló (log) fájlokat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít részünkre. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa és verziószáma
 • az alkalmazott operációs rendszer
 • a hivatkozó (referrer) URL
 • a hozzáférést kérő számítógép host neve
 • a szerverlekérés időpontja
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem vezetjük össze más adatforrásokkal.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi, amely megengedi a szerződések teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések érdekében végzett adatkezelést.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön ajánlatkérést juttat el hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlapon, akkor az ajánlatkérő űrlapon szereplő adatokat az Ön által megadott kapcsolattartási adatokkal együtt elmentjük az ajánlatkérés feldolgozása és az azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelésére ezért kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha ezt a szándékát közli velünk egy formai követelmények nélküli e-mailben. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelési műveletek jogszerűségét.

A kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, amíg nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adattárolás okafogyottá nem válik (például az Ön ajánlatkérésének feldolgozása után). A kötelező érvényű törvényi rendelkezéseket – különösen az adatmegőrzési határidőket – ez nem érinti.

Usercentrics hozzájárulás

Ez a weboldal a Usercentrics hozzájáruláskezelési technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön eszközén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt adatvédelmi szempontból megfelelő módon dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, weboldal: https://usercentrics.com/de/ (a továbbiakban ""Usercentrics"").

Amikor Ön belép a weboldalunkra, a következő személyes adatokat továbbítjuk a Usercentrics részére:

 • Az Ön hozzájárulása(i) vagy a hozzájárulás(ok) visszavonása.
 • Az Ön IP-címe
 • Információk a böngészőjéről
 • Információk az Ön eszközéről
 • A weboldal látogatásának időpontja

A Usercentrics továbbá egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy a megadott hozzájárulást (hozzájárulásokat) vagy azok visszavonását Önhöz rendelhesse. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem törli a a Usercentrics cookie-t, vagy ameddig az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi tárolási kötelezettségeket ez nem érinti.

A Usercentrics arra szolgál, hogy megszerezzük az egyes technológiák használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulást. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja."

5. Analitikai eszközök és reklám

Google reCAPTCHA

Weboldalunkon a “Google reCAPTCHA” szolgáltatást (az alábbiakban: “reCAPTCHA”) használjuk. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

A reCAPTCHA használatával ellenőrizhető, hogy a weboldalunkon végzett adatbevitel (pl. egy kapcsolattartási űrlapon) emberi felhasználótól vagy automatizált programtól származik. Ennek meghatározásához a reCAPTCHA különböző paraméterek alapján kielemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a honlapra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információk kiértékelését végzi el (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által az oldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által az egérrel kezdeményezett mozdulatok). Az elemzés során rögzített adatokat a Google-nak továbbítja.

A reCAPTCHA elemzései teljes egészében a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem kapnak tájékoztatást arról, hogy elemzés van folyamatban.

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy internetes ajánlatait megvédje a visszaélésszerű, automatizált kémkedés és a SPAM ellen.

A Google reCAPTCHA szolgáltatására vonatkozó bővebb információkat, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi linkeken tekintheti meg: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

etracker

Pružatelj ove web stranice koristi usluge etracker GmbH iz Hamburga u Njemačkoj za analizu podataka u korištenju. Prema zadanim postavkama, mi ne koristimo kolačiće za web analizu. Ako koristimo kolačiće za analizu i optimizaciju, unaprijed ćemo Vas posebno upitati za Vaš izričiti pristanak. Ako je to slučaj i Vi ćete biti suglasni, kolačići koji se koriste omogućuju statističku analizu dometa ove web stranice, mjerenje uspješnosti naših mjera mrežnog marketinga i postupaka ispitivanja, npr. za testiranje i optimizaciju različitih verzija naše internetske ponude ili njezinih komponenata. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetski preglednik pohranjuje na korisnikov uređaj. Kolačići etracker ne sadrže nikakve podatke koji bi omogućili identifikaciju korisnika.

Podaci koje je etracker generirao u ime pružatelja ove web stranice, obrađuju se i pohranjuju isključivo u Njemačkoj i stoga podliježu strogim njemačkim i europskim zakonima i standardima o zaštiti podataka. Etracker je neovisno testiran, certificiran i dobio je odobrenje za zaštitu podataka.

Obrada podataka temelji se na zakonskim propisima iz čl. 6. st. 1 lit. f (odobreni interes) Osnovne uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Naš zahtjev u smislu DSGVO-a (odobreni interes) je optimizacija naše internetske ponude i naše web prisutnosti. Kako nam je važna privatnost naših posjetitelja, podaci koji mogu dopustiti upućivanje na pojedinu osobu, poput IP adrese, registracije ili ID-a uređaja, anonimni su ili što je prije moguće pseudonimizirani. Neće se dogoditi nikakva druga upotreba, kombinacija s drugim podacima ili prijenos trećim stranama.

Vi se u bilo kojem trenutku možete usprotiviti gore spomenutoj obradi podataka. Prigovor nema negativnih posljedica.

Ovdje možete pronaći dodatne informacije o zaštiti podataka na etrackeru.

Pluginok és eszközök

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel

YouTube eredetű videokat használunk a holnapjainak. A YouTube a Google része, és a Google adatvédelmi irányelvei és alapelvei vonatkoznak rá. (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnézik a videót. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatok YouTube-partnereknek történő továbbítását. Ez azt jelenti, hogy a YouTube attól függetlenül attól hogy videot nézel, csatlakozik a Google DoubleClick hálózathoz.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a webhelyen, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. A YouTube szerver tájékoztatást kap, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha be vagy jelentkezve YouTube-fiókodba, engedélyezed a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedésedet közvetlenül a személyes profilodhoz rendelje. Ezt megelőzheted, ha kijelentkezel YouTube-fiókodból.

Ezenkívül a YouTube különféle sütiket vagy hasonló cookie-kat tárolhat az Ön eszközén a videó elindítása után

Felhasználó felismerési módok (pl. ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ez az információ többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére szolgál.

Szükség esetén a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak, amelyekre nincs befolyásunk.

A YouTube használata az online kínálatunk vonzó bemutatását szolgálja. Ez a TDDDG 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeket képvisel, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében cookie-k tárolását vagy információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomat) tartalmazza a felhasználó végkészülékén. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információk az adatvédelmi nyilatkozatukban találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A vállalat az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) szerint tanúsított. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amelynek célja, hogy biztosítsa az európai adatvédelmi szabványoknak való megfelelést az Egyesült Államokban történő adatfeldolgozás során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi szabványoknak. Ezzel kapcsolatos további információk a szolgáltatótól szerezhetők be a következő linken: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active