Ring Meddelande

Tips för majsensilage

Hög ensilagekvalitet är grunden för en optimal mjölkavkastning. Vi tar upp alla viktiga åtgärdsfaktorer som styr produktionen av majsensilage till överlägsen foderkvalitet.

Skördetid

Den optimala skördetiden är efter avslutad stärkelseavlagring i kärnorna. Majsen anses vara redo för ensilering när torrsubstansen i kärnorna har nått 56-60 % och när TS-halten i hela plantan ligger mellan 29 och 34 %.

Att skörda i rätt tid ger:

 • Optimala egenskaper för packning
 • Minskad känslighet för uppvärmning och mögel.
 • Minskad känslighet för bildning av Fusarium-toxiner.
 • Goda foderkvaliteter

Hacklängd

Optimal hacklängd: 6-8 mm. Ju torrare materialet är desto kortare ska hacklängden vara.

En optimal hacklängd

 • underlättar packningen
 • minimerar energiförlusterna vid ensilering och uttag
 • ökar foderintaget
 • förbättrar smältbarheten (större kontaktyta för mikroorganismer i vommen)

Ensileringsmedel

Genom att följa de grundläggande principerna för ensilering kan en effektiv fermenteringsprocess uppnås. Ensileringsmedel för en rad olika åtgärdskategorier kan ytterligare förbättra ensileringsprocessen.

Teknik för dosering

LAB-produkter kan bara vara effektiva om de är exakt doserade. SCHAUMANNs doseringssystem garanterar en exakt applicering av alla BONSILAGE-produkter.

Packning

Om syre kommer in i ensilaget orsakar det värmeåtgång och därmed förluster av både energi och TS. Ju bättre ensilaget är packat, desto mindre är risken att syre kommer in från luften vid uttag.

 • Åtgärder för optimal packning:
 • Lagerdjup för packning: 25-30 cm före ihoptryckning.
 • Långsam hastighet (2-3 km/h)
 • 2,5-4 bar däcktryck


Tumregler:

Traktorns vikt = Mottagningsmängd i ton grönmassa per timme / 4*

(* självgående hackar; för ensilagevagnar = 3)

Packning = 8 * DM [%] + 6

Täckning

Se till att ensilaget täcks på lämpligt sätt så snart packningen är klar.

 • Syrebarriären ska fästas direkt på ensilaget (styrka: 40-50 μ).
 • Huvudplasten för ensilaget måste vara gastät (hållfasthet: 150-250 μ).
 • Ensilagenät skyddar ensilageplasten mot mekaniska skador och ger extra vikt.
 • silosandpåsar som extra vikter för att få en bra passform. Med hjälp av sandsäckar för ensilage kan lufttäta barriärer skapas med 5 meters mellanrum för att förhindra att luft tränger in vid siloytorna.
 • Sidoväggarna täckas med sidoväggsplast.

Mellantäckning rekommenderas vid försenad ensilering (över 6 timmar).

Silo öppningen

För att undvika värmeåtgang bör uttaget vara minst 2 m per vecka.

Hur man förhindrar återuppvärmning

 • Skapa smala sommarsilos med mindre öppningsyta
 • Se till att silon är placerad i riktning från den mest förekommande vindriktningen.
 • Ta bort så lite ensilageplast som möjligt i förväg.
 • Beräkna längden på silon och uttaget av silon utifrån besättningens storlek.
 • Optimera tekniken för uttagning
Din kontaktperson
Har du några frågor, önskemål eller förslag? Vi ser fram emot att höra från dig!
 
BONSILAGE-Produktsökare
BONSILAGE Siliermittel für jede Silage
Vilket BONSILAGE-ensileringsmedel passar bäst till dina önskemål och krav? Använd produktsökaren för att få en första överblick.