Privacybeleid

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende aanwijzingen geven een beknopt overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website probleemloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die u in de colofon kunt vinden. U hebt ook het recht in om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt worden persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking betreffende de verantwoordelijke instantie

Die verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg

Telefoon: +49 (0) 4101 218 2000
E-Mail: dv@schaumann.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit kunt u vinden via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons, de site-beheerder, toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijderen

U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen hebt over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht gepubliceerde contactgegevens in de colofon voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mail.

3. Functionaris voor de gegevensbescherming


Wettelijk verplichte functionaris voor de gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Dr .Ekkehard Gefken
An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg

Telefoon: +49 (0) 4101 218 2410
E-Mail: dsb@schaumann.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen of in bepaalde gevallen cookies toestaat of wanneer u in het algemeen cookies wilt weren. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. de functie van het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in het privacybeleid apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referentie-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name de bewaarperioden, blijven onverminderd geldig.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

etracker

Onze website maakt gebruik van de analyseservice etracker. De aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. De gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. De cookies maken het mogelijk om uw browser opnieuw te herkennen. De met etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens via de identificatie van het pseudoniem.

De etracker-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De etracker-cookies worden opgeslagen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt te allen tijde en met toekomstige werking, bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. Om te voorkomen dat uw bezoekersgegevens in de toekomst worden verzameld en opgeslagen, kunt u via de volgende link een opt-out-cookie van etracker verkrijgen, zodat er in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser meer worden verzameld en opgeslagen door etracker: https://www.etracker.de/privacy?et=2oEp83

Dit plaatst een opt-out-cookie van etracker, "cntcookie" genaamd. Zorg dat u deze cookie niet verwijdert zolang u uw bezwaar wenst te handhaven. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html .

Sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingsgegevens

Wij hebben met etracker een contract gesloten voor de verwerking van de bestellingsgegevens en voeren de strenge eisen van de Duitse toezichthoudende autoriteit bij het gebruik van etracker volledig uit.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Bij reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd dat de bezoeker op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u in de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .