pozvati kontakt

Rješavanje problema sa silažom u travnim silažama

travnim silažama

Postoji mnogo mogućih razloga zašto se travna silaža može zagrijati, biti pod utjecajem plijesni ili ne može pravilno fermentirati. Sljedeće stranice pomažu Vam u analizi slabih točakai u upravljanju silažom i pomažu Vam identificirati potencijalne uzroke a time i rješenja.

Naknadno zagrijavanje/plijesan odmah ispod folije

Mogući uzroci

 • rupe u silažnoj foliji, npr. uzrokovane pticama ili miševima
 • nedovoljna jačina silažne folije
 • nema barijere za kisik
 • nema poprečnih vreća s pijeskom

Rješenja

 • koristite barijeru za kisik
 • koristite glavnu silažnu foliju debljine najmanje 150 µ
 • za zaštitu od mehaničkih oštećenja koristite zaštitnu mrežu
 • koristite vreće s pijeskom kao poprečne linije na površini silaže kako biste spriječili ulazak zraka

Naknadno zagrijavanje/plijesan na gornjem dijelu presjeka silosa

Mogući uzroci

 • neadekvatna ugaženost
 • stope sakupljanja (duljina sječke, visina slojeva za gaženje) i geometrija silosa (tj. veličina silosa) ne odgovaraju
 • pogrešna tehnika izuzimanja i prenatrpanost silosa: rahli, grubi presjek silosa

Rješenja

 • poboljšajte ugaženost: smanjite brzinu sakupljanja po jedinici vremena ako površina silosa nije dovoljno velika
 • izbjegavajte "ripping" tehnike berbe

Podgrijavanje/plijesan oko 20 cm ispod površine

Mogući uzroci

 • previše debeli slojevi gaženi na vrhu: tako se spriječava duboko zbijanje (maks. 30 cm, ovisno o gumama)
 • sloj silaže prekomjerno kontaminiran zemljom i prljavštinom
 • gornji sloj često ostaje nepromijenjen jer se hladi i stoga su temperature preniske za razvoj plijesni ili kvasca

Rješenja

 • maks. 15 – 20 cm dubine slojeva
 • maksimalno povećajte duboko zbijanje tijekom gaženja: maksimirajte tlak u gumama; izbjegavajte korištenje dvostrukih guma
 • žetva čiste silaže: izbjegavajte prenisko postavljanje kombajna, povećajte visinu rezanja

Podgrijavanje/plijesan u sredini silaže

Mogući uzroci

 • previše suhi sloj podloge: stara, pretjerano uvenula ulazna masa
 • pretjerano debeli slojevi za gaženje
 • nedovoljno usitnjena masa

Rješenja

 • maks. 15 – 20 cm debeli slojevi za gaženje
 • izbjegavajte unošenje prezrelog i/ili pretjerano uvele mase u sredinu Vaše silaže: umjesto toga silirajte odvojeno (okrugle bale, četvrtaste bale, odvojeni silos) ili nanesite masu u tankim slojevima na samo dno silosa

Naknadno zagrijavanje/plijesan raspoređena nasumično

Mogući uzroci

 • nedovoljno usitnjena ili raspoređena prezrela masa (u kombinaciji s neadekvatnim zbijanjem)
 • nehomogeno punjenje silosa, prisutnost šupljina, klizanje
 • neadekvatno upravljanje travnjacima, na pr. žetveni ostatak s prethodnog otkosa (livadna trava s grubim stabljikama)

Rješenja

 • prezrelu masu sjeckajte vrlo kratko (2 cm)
 • ravnomjerno napunite silose: izbjegavajte „šupljine“ nastale istovarom velikih količina biljne mase
 • spriječite proklizavanje vozila u siliranju na silaži vučom traktora za gaženje
 • izbjegavajte žetvu ostatka od prethodnog košenja: drljačom uklonite livadu s grubim stabljikama i odbacite tu masu

Naknadno zagrijavanje/plijesan oko rubova

Mogući uzroci

 • nepravilno punjenje silosa (nagnuti vanjski rubovi): slabo zbijanje uz rubove
 • ulazak zraka ili vode, npr. ako se ne koristi bočna stijenka ili barijera za kisik

Rješenja

 • gaženje do zida silosa
 • koristite bočnu stijenku i barijeru za kisik

Silaža miriše na maslačnu kiselinu

Mogući uzroci

 • visoka kontaminacija (sirovi pepeo) požnjevenog materijala zbog onečišćenja tlom ili kasne gnojidbe tekućim stajskim gnojem (prije žetve)
 • ekstenzivna gnojidba: nedostatak nitrata u biljkama kao prirodnog inhibitora rasta klostridija tijekom siliranja
 • silirani materijal je prevlažan: koeficijent fermentacije prenizak

Rješenja

 • higijena u žetvi, smanjite onečišćenje s tlom
 • prilagodite gnojidbu
 • revidirajte korišteni dodatak za silažu

Truli, sluzavi sloj na površini

Mogući uzroci

 • rupe u silažnoj foliji, npr. uzrokovane pticama ili miševima
 • dugo kašnjenje u prekrivanju silaže
 • zračni džepovi između folije i silaže

Rješenja

 • pokrijte silažu čim je završeno gaženje
 • koristite barijeru za kisik
 • koristite glavnu silažnu foliju debljine najmanje 150 µ
 • za zaštitu od mehaničkih oštećenja koristite mrežu
Vaš kontakt
Imate li pitanja, zahtjeva ili prijedloga? Veselimo se Vašem javljanju!
 
Savjeti za silažu trava
Anschnittfläche eines Grassilagesilos
Pravilno upravljanje silažom temelj je visoke kvalitete silaže. Na ovim stranicama pronađite korisne savjete o siliranju trave.